biyografisi:

fahrünnisa mihri fahrünnisa mihri (mihri hatun)
amasyalı olduğu bilinmekte ancak kesin doğum tarihi bilinmemektedir. 1507'de vefat ettiği kayıtlıdır. babası, belâyî'yi mermi olarak kullanarak şiir de yazan bir yargıçtır. hiç evlenmemiştir. necati bey'i taklit eden en ilginç ve önemli şairlerden biri olduğu kabul edilir. fuat köprülü, eserlerinde türkî-i basit'i (basit Türkçe) kullanan şairleri tartışırken kendisine atıfta bulunmuştur. latifi de ona bir gönderme yapar ve özellikle kadınsı tarzına dikkat çeker. şiirlerinden ve ondan bahseden kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla mihrî hatun; kültür düzeyi yüksek bir ortamda büyümüş, arapça ve farsçayı hatta bunların edebiyatları hakkındaki temel bilgileri edinmiş, “bedî ve beyândan nasîbedâr” olmuş, babasının kadılığından dolayı da dinî bilgilerle de donanımlıdır. bilgisi, kültürü, zekâsı ve en önemlisi şairlik yönüyle çevresinde dikkat çektiği bilinmektedir.
fahrünnisa mihri'nin mevcut kayıtlara göre dîvân ve tazarru’-nâme adında iki yapıtı bulunmaktadır ve bu yapıtlar 4 farklı yazma örneği karşılaştırılarak 2007 yılında prof. dr. mehmet arslan tarafından yayımlanmıştır.

 

yapıtları:

 • dîvân toplam 1987 beyitten oluşmaktadır. içinde 17 kasîde, 210 gazel, 1 müstezâd (her dizesine bir küçük dize eklenmiş divan edebiyatı nazım türünü ifade eder.), 9 dörtlü, 1 tahmîs (bir gazelin her iki dizesinin başına aynı ölçüde üç dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimidir.) , 1 tercî-i bend (her kıtasındaki dize sayısı genellikle 4 ile 10 arasında olan ve en az üç kıtadan oluşan bir nazım biçimidir), 2 mesnevî, 7 tek beyit/dize bulunmaktadır.
 • tazarru’-nâme 461 dizelik bir mesnevîdir. bu yapıtın şairin yaşamının son döneminde oluşturulduğu kabul edilmektedir.

   

 • yazar ve kitapla ilgili yazılar, yayınlar, çalışmalar:

 • "mihri hatun ve şiirleri"        gönül ayan,
 • "edebiyatın içinde aktif kadın olmak: mihri hatun ve fatma aliye"        zeynep eraslan, academia.org, ekim 2018
 • "güzellerin sevdasını alırız"        lemi özgen, k edebiyat dergisi, 19.01.2007
  (Okumak için fotoğrafların üzerine tıklayınız>

   

  bağlantılar:

 • vikipedi "sayfası"
 • türk edebiyatı isimler sözlüğü'ndeki "sayfası"
 • writersoft kadın yazarlar sitesindeki "sayfası"
 • biyografya.com sitesindeki "sayfası"
 • antoloji.com sitesinde şiir örneklerinin bulunduğu "sayfası"

 • bu sayfa en son 18.03.2021'de düzenlenmiştir.