anlatan kadınlar
roman, öykü, şiir, deneme, anı, tiyatro, senaryo...

biyografisi:
alev özkazanç alev özkazanç
1967 yılında ankara’da doğan özkazanç, lisans derecesini 1989'da odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü’nden almıştır. yüksek lisans eğitimini essex üniversitesi’nde siyaset teorisi üzerine yapmış ve 1998 yılında aü sosyal bilimler enstitüsü kamu yönetimi ve siyaset bilimi anabilim dalı’nda siyaset bilimi alanında “türkiye’de siyasi iktidar ve meşruiyet sorunu: 1980’li yıllarda yeni sağ” isimli teziyle doktora derecesini almıştır. 1992 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği aü sbf siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde 2008 yılından itibaren doçent ünvanıyla görev yapmakta, aynı fakültenin kadın çalışmaları anabilim dalında da dersler vermekte ve kasaum'da çalışmaktadır.
1994-2001 arasında çıkan mürekkep dergisinin yayın kurulunda bulundu ve ilk yazılarını bu dergide yayınladı. 2004-2011 yılları arasında toplum ve bilim dergisinin yazı kurulu üyeliğinde bulundu.
feminist kuram, psikanaliz, devlet ve iktidar kuramı, yeni sağ ve neo-liberalizm, türkiye siyaseti, toplumsal dışlanma, suç ve cezalandırma temel ilgi alanlarıdır.
yayımlanmış pek çok makalesinin yanı sıra, "bob jessop, hegemonya, post-fordizm ve küreselleşme ekseninde kapitalist devlet" (der. ve çev, betül yarar ile birlikte, iletişim yayınları, 2005) başlıklı derlemeyi hazırlamış; "siyaset sosyolojisi yazıları: yeni sağ ve sonrası"(2007) ve "neo-liberal tezahürler: vatandaşlık, suç, eğitim" (2011), "cinsellik, şiddet ve hukuk"(2013), "cinsel tacizle suçlanan feminist" (jean gallop, çeviri: alev özkazanç), "feminizm ve queer kuram" (2015, 2019) adlı kitapları dipnot yayınları tarafından yayınlanmıştır.

 

yapıtları:

deneme, inceleme, araştırma
hegemonya, post-fordizm ve küreselleşme ekseninde kapitalist devlet siyaset sosyolojisi yazıları: yeni sağ ve sonrası neo-liberal tezahürler: vatandaşlık, suç, eğitim cinsellik şiddet ve hukuk feminizm ve queer kuram feminizm ve queer kuram

 

 

 

 
        2005               2007                  2011                 2013                 2015                 2019
     iletişim                                                        dipnot yayınları


çevirileri:
cinsel tacizle suçlanan feminist

 

 

 

 
        2013
      dipnot

bağlantılar:

* iletişim yayınlarındaki yazar sayfası

* herkes için feminizm / herkesle feminizm        alev özkazanç, insaniyet-blog, 14.03.2020